top of page
 • 28 PhD (Chief Supervision):

 1. Bay Jingzi Beiyuan (Graduated in 2016. Bachelor: China University of Geosciences Wuhan. Master: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Foshan University, read more)

 2. Lei Wang (Graduated in 2018. Bachelor: Zhejiang Gongshang University. Master: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Zhejiang University, read more)

 3. Iris Ka-Ming Yu (Graduated in 2018. Bachelor: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: National University of Singapore, read more)

 4. Yuqing Sun (Graduated in 2018. Bachelor: Harbin Institute of Technology. Master: Harbin Institute of Technology. Current Institute: Sun Yat-Sen University, read more)

 5. Season Si Chen (Graduated in 2019. Bachelor: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Tsinghua University SIGS, read more)

 6. Tiffany Man-Wah Mak (Graduated in 2020. Bachelor: The Hong Kong Polytechnic University. Master: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: The Hong Kong Productivity Council)

 7. Xinni Xiong (Graduated in 2021. Bachelor: Tongji University. Current Institute: Guangzhou University)

 8. Shanta Dutta (Graduated in 2022. Bachelor: Mawlana Bhashani Science and Technology University. Master: Swedish University of Agricultural Sciences. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 9. Edwin Liang Chen (Graduated in 2022. Bachelor: South China Agricultural University. Master: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: New York University)

 10. Zhonghao Wan (Graduated in 2022. Bachelor: Wuhan University. Master: Wuhan University of Technology. Current Institute: Yale University)

 11. Grace Mingjing He (Graduated in 2023. Bachelor: The Hong Kong Polytechnic University. Master: Delft University of Technology. Current Institute: Deloitte Hong Kong)

 12. Zibo Xu (Graduated in 2023. Bachelor: Shanghai Jiao Tong University. Master: Shanghai Jiao Tong University. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 13. Qiaozhi Zhang (Graduated in 2023. Bachelor: Dalian University of Technology. Master: Dalian University of Technology. Current Institute: National University of Singapore)

 14. Yuying Zhang (Expected to graduate in 2025. Bachelor: University of Science and Technology Beijing. Master: University of Science and Technology Beijing)

 15. Weijian Xu (Expected to graduate in 2025. Bachelor: Southwest Jiaotong University. Master: Zhejiang University)

 16. Wenjing Tian (Expected to graduate in 2026. Bachelor: Wuhan University of Technology. Master: Chongqing University)

 17. Xinyu Jiang (Expected to graduate in 2026. Bachelor: North China Electric Power University. Master: Zhejiang University)

 18. Muduo Li (Expected to graduate in 2026. Bachelor: University of Leeds. Master: The University of Hong Kong)

 19. Deng Pan (Expected to graduate in 2026. Bachelor: University of Nottingham. Master: Imperial College London)

 20. Jingyi Gao (Expected to graduate in 2026. Bachelor: Shenzhen University. Master: National University of Singapore)

 21. Mengdi Zhao (Expected to graduate in 2026. Bachelor: Zhongnan University of Economics and Law. Master: Northeastern University) 

 22. Razia Sultana (Expected to graduate in 2027. Bachelor: University of Dhaka. Master: University of Dhaka) 

 23. Renming Wu (Expected to graduate in 2027. Bachelor: Shanghai Jiao Tong University. Master: Shanghai Jiao Tong University) 

 24. Yanran Cheng (Expected to graduate in 2027. Bachelor: Tongji University. Master: Tongji University)

 25. Yining Han (Expected to graduate in 2027. Bachelor: Wuhan University of Technology. Master: The University of Hong Kong) 

 26. Qingyi Liliu (Expected to graduate in 2027. Bachelor: Zhongnan University of Economics and Law. Master: The Hong Kong Polytechnic University) 

 27. Wenxin Fu (Expected to graduate in 2027. Bachelor: Hunan University. Master: Hunan University) 

 28. Gefei Liu (Expected to graduate in 2027. Bachelor: Zhejiang University. Master: Zhejiang University)

 

 • 13 PhD (Joint Supervision, with Attachment at PolyU):

 1. Cheng Lei (Zhejiang University)

 2. Jong-Chan Yoo (Chonbuk National University)

 3. Xiao Yang (Korea University)

 4. Vincent Xicheng Jia (University of Canterbury)

 5. Di Wang (Huazhong University of Science and Technology)

 6. Tim Chung-Yu Guan (National Taiwan University)

 7. Yutao Peng (China Agricultural University)

 8. Yang Cao (Fudan University)

 9. Zhe Li (China University of Geosciences Beijing)

 10. Yuyan Liu (China University of Geosciences Beijing)

 11. Fanqi Jing (China University of Geosciences Beijing)

 12. Pavani Dissanayake (Korea University)

 13. Athitaya Changduang (Chulalongkorn University)

 

 • 38 Post-Doc Fellow (Chief Supervision):

 1. Rachel Yuru Wang (PhD: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Shanxi Normal University)

 2. Bay Jingzi Beiyuan (PhD: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Foshan University)

 3. Fan Yang (PhD: Harbin Engineering University. Current Institute: Northeast Agricultural University)

 4. Leichang Cao (PhD: Fudan University. Current Institute: Henan University)

 5. Minhua Su (PhD: The University of Hong Kong. Current Institute: Guangzhou University)

 6. Juan Liu (PhD: Guangzhou Institute of Geochemistry. Current Institute: Guangzhou University)

 7. Xiao Yang (PhD: Korea University. Current Institute: Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research)

 8. Nastaein Qamaruz Zaman (PhD: University of Canterbury. Current Institute: Universiti Sains Malaysia)

 9. Dong-Wan Cho (PhD: Yonsei University. Current Institute: Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)

 10. Pei Tang (PhD: Eindhoven University of Technology. Current Institute: Wuhan University of Technology)

 11. Lei Wang (PhD: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Zhejiang University)

 12. Iris Ka-Ming Yu (PhD: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: National University of Singapore)

 13. Yaoyu Zhou (PhD: Hunan University. Current Institute: Hunan Agricultural University)

 14. Aamir Hanif (PhD: University of Kashmir. Current Institute: Islamic University of Science and Technology)

 15. Yuqing Sun (PhD: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Sun Yat-Sen University)

 16. Jing Fang (PhD: Research Center for Eco-Environmental Sciences. Current Institute: Zhejiang Gongshang University)

 17. Season Si Chen (PhD: The Hong Kong Polytechnic University. Current Institute: Tsinghua University SIGS)

 18. Manish Kumar (PhD: Jawaharlal Nehru University. Current Institute: CSIR-National Environmental Engineering Research Institute)

 19. Xinzhe Zhu (PhD: Tsinghua University. Current Institute: Sun Yat-Sen University)

 20. Lisa Mingzhe Sun (PhD: City University of Hong Kong. Current Institute: Imperial College London)

 21. Xiefei Zhu (PhD: University of Science and Technology China. Current Institute: Sun Yat-Sen University)

 22. Shuguang Xu (PhD: Sichuan University. Current Institute: Sichuan University)

 23. Dong Li (PhD: Research Center for Eco-Environmental Sciences. Current Institute: Research Center for Eco-Environmental Sciences)

 24. Kang Liu (PhD: Research Center for Eco-Environmental Sciences. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 25. Mengmeng Wang (PhD: Tsinghua University. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 26. Yang Cao (PhD: Fudan University. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 27. Xiaohong Zhu (PhD: University of Leeds. Current Institute: University of California at Berkeley)

 28. Claudia Labianca (PhD: Polytechnic University of Bari. Current Institute: Arup Hong Kong)

 29. Xiaoxiao Zhang (PhD: Harbin Institute of Technology. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 30. Junyi Zhang (PhD: Harbin Institute of Technology. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 31. Fulin Qu (PhD: University of Technology Sydney. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 32. Jittrera Buates (PhD: Yamaguchi University. Current Institute: Yamaguchi University)

 33. Yanfei Tang (PhD: Tongji University. Current Institute: Cornell University)

 34. Dongdong Ge (PhD: Shanghai Jiao Tong University. Current Institute: Jiangsu University of Technology)

 35. Yilin Su (PhD: Southeast University. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 36. Junhao Lin (PhD: Harbin Institute of Technology. Current Institute: Shenzhen University)

 37. Yuan Meng (PhD: Tsinghua University. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 38. Chao Zhang (PhD: Southeast University. Current Institute: The Hong Kong Polytechnic University)

 • 18 MSc Dissertation (Chief Supervision):

 • Lei Wang (2012-2013), Le Fang (2014-2015), Shiqi Lin (2014-2015), Tiffany Man-Wah Mak (2015-2016), Yaru Li (2015-2016), Fuliao Zou (2015-2016), Liang Chen (2016-2017), Mengduo Yuan (2017-2018), Zhifeng Wang (2018-2019), Zihan Zhang (2019-2020), Chen Yang (2020-2021), Xiaoyang Ma (2020-2021), Jiawei Li (2021-2022), Yongxin Xu (2021-2022), Yuting Zhuang (2022-2023), Yuelin Xie (2022-2023), Qingyi Liliu (2022-2023), Jingyi Liang (2022-2023)

 

 • 77 FYP Undergraduates (Chief Supervision):

 • 10 (2012), 10 (2013), 8 (2014), 7 (2015), 6 (2016), 7 (2017), 6 (2018), 5 (2019), 6 (2020), 6 (2021), 6 (2022)

 

 • Co-Supervision:

 • 4 PhD: Pingping He (2014-2019), Le Fang (2015-2020), Ran Wang (2016-2020), Ryan Tsz-On Ho (2016-2021)

 • 7 MPhil: Edmond Siu-Long Lau (2014-2015, HKU), Hinz Ka-Hin Chan (2014-2015, HKU), Xuan Zhu (2014-2016, Sun Yat-Sen University), Fasha Zhou (2014-2016, Sun Yat-Sen University), Wan-Tzu Lu (2019-2020, National Cheng Kung University), Po-Jen Mo (2019-2020, National Cheng Kung University), Io Hou Kuong (2020-2022, Hong Kong University of Science and Technology)

 • 2 Post-Doc Fellow: Jianteng Sun (2015-2018), Jiangshan Li (2015-2019)

bottom of page